Tøm listen

Er du sikker på at du vil tømme listen?
Ordre rader:
0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?

Din innkjøpsliste

Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din innkjøpsliste er tom

Vilkår for bruk av Nettstedet

Disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår for bruk") regulerer din tilgang til og bruk av dette nettstedet, www.gelia.no ("Nettstedet"), levert og drevet av Gelia ("oss", "vi").

Ved å bruke Nettstedet samtykker du i og forplikter deg til å bruke Nettstedet kun i samsvar med bruksvilkårene.

1. Generelt

(a) Vi kan oppdatere bruksvilkårene fra tid til annen uten varsel.

(b) Personopplysninger som du oppgir via Nettstedet, eller som på annen måte gis til oss som følge av din bruk av Nettstedet, behandles i henhold til vår Personvernerklæring.

(c) Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler.

(d) For avtaler om kjøp og levering av produkter inngått via Gelias nettbutikk gjelder egne vilkår.

2.  Opphavsrettigheter

(a) Vi eier eller innehar lisenser for alle immaterielle rettigheter som er tilgjengelige via Nettstedet, som opphavsrett, forretningshemmeligheter og varemerker som kan forekomme i dokumenter, filer, tekst, bilder, grafikk, produktnavn, diagrammer, illustrasjoner, fotografier og videoer, og forbeholder oss alle rettigheter til disse. Ingen immaterielle rettigheter overføres, og ingen lisenser gis på grunn av bruksvilkårene eller din bruk av Nettstedet.

(b) Du kan bare reprodusere eller lage kopier av Nettstedet, helt eller delvis, for private, ikke-kommersielle formål.

3. Informasjon eller materiale du gir oss

(a) Du er alene og uten begrensning ansvarlig for informasjon du laster opp til Nettstedet ("Brukermateriale"), inkludert for samsvar med gjeldende lover, forskrifter, offentlige vedtak og lignende, og for at det ikke krenker tredjeparts rettigheter.

(b) Vi har rett til, men er ikke forpliktet til å redigere eller slette brukermateriale fra Nettstedet uten forhåndsvarsel.

4. Brukerbegrensninger

(a) Du kan ikke:

(i) gjøre tilgjengelig, laste opp eller publisere støtende, støtende, ulovlig eller på annen måte upassende brukermateriale via Nettstedet;

(ii) gjøre tilgjengelig, laste opp eller publisere feilaktig informasjon via Nettstedet eller i forbindelse med inngåelse av en avtale via e-handelsbutikken;

(iii) publisere eller laste opp virus eller annet materiale som er skadelig eller ment å skade driften av Nettstedet eller å overvåke bruken av det;

(iv) gjøre endringer på eller tukle med Nettstedet;

(v) demontere, dekompilere, reverse engineer eller lage avledede arbeider basert på Nettstedet;

(vi) bruke Nettstedet på en ulovlig måte, til ulovlige formål eller på annen måte som er i strid med god skikk; og

(vii) bruke Nettstedet på en måte som kan skade våre systemer eller sikkerhet, eller krenke andres bruk av Nettstedet.

5. Ansvarsbegrensning

(a) Nettstedet og den underliggende teknologien leveres "som den er" uten garanti av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, lovfestet eller på annen måte. Vi fraskriver oss uttrykkelig alle garantier om at Nettstedet er og vil fortsette å være oppdatert, tilgjengelig uten avbrudd, fullstendig, nøyaktig og/eller sikker, og at informasjonen og materialet på Nettstedet er korrekt.

6. Ansvarlighet

(a) Vi er ikke ansvarlige for skader som oppstår som følge av ditt besøk på Nettstedet eller din bruk av det, inkludert, men ikke begrenset til, skader som oppstår som følge av at Nettstedet ikke fungerer, feilaktig informasjon som gis via Nettstedet, virus eller kommunikasjonsfeil (som for eksempel inkluderer bestillinger du har lagt inn, men som ikke er mottatt av oss, samt utilsiktet forvrengning av brukermateriale).

(b)  Du forplikter deg til å holde oss skadesløse fra og mot alle krav, skader, dommer, ansvar, tap, kostnader, utgifter og gebyrer (inkludert juridiske gebyrer) som oppstår som følge av ditt brudd på bruksvilkårene eller din bruk av Nettstedet.

(c) Dette avsnittet skal bare gjelde i den grad det er tillatt etter gjeldende lov.

(d) Ved identifiserte eller potensielle sikkerhetsbrudd, sikkerhetshendelser og sårbarheter er du velkommen til å rapportere disse til Gelia.

7. Annet

(a) Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med svensk lov uansett hvor du befinner deg, men uten hensyn til lovkonflikter.

(b)  Stockholm tingrett er eksklusivt verneting for tvister som oppstår i forbindelse med bruksvilkårene.

Melding fra Gelia

Javascript er avstengt i din nettleser. For full funksjonalitet anbefaler vi at du slår på Javascript