Tøm listen

Er du sikker på at du vil tømme listen?
Ordre rader:
0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?

Din innkjøpsliste

Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din innkjøpsliste er tom

Personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen er vedtatt av Ahlsell AB og gjelder for alle selskaper i Ahlsell-konsernet ("Ahlsell") angående håndtering av personopplysninger.

Formålet med policyen er å sikre korrekt og sikker håndtering av personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

1. Introduksjon

Ahlsell-konsernet er opptatt av å beskytte integritet og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå når det gjelder håndtering av personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning ("GDPR") og annen lovgivning som er relevant for beskyttelse av integritet og personopplysninger.

Begrepet personopplysninger refererer til informasjon knyttet til en person eller som kan brukes til å identifisere en person. For eksempel navn, adresse, telefonnummer, bilder eller personnummer, men også helserelaterte data, religiøs eller filosofisk orientering, fagforeningsmedlemskap osv.

2. Prinsipper

Ahlsell følger følgende prinsipper for beskyttelse av personopplysninger:

 • Personopplysninger skal håndteres på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte.
 • Personopplysninger skal bare samles inn og behandles for et spesifikt, definert og juridisk formål.
 • Bare data som er relevante og nødvendige for det tiltenkte formålet, kan samles inn og behandles.
 • Innsamlede personopplysninger skal være korrekte og oppdatert.
 • Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller i samsvar med lovkrav.
 • Beskyttelsestiltak skal anvendes ved håndtering av personopplysninger for å sikre datasikkerheten.

3. Behandling av personopplysninger

Informasjon om hvordan Ahlsell behandler personopplysninger gis i personvernerklæringer eller brukeravtaler som dekker de ulike tjenestene som Ahlsell tilbyr, eller basert på hvordan den enkelte samhandler med Ahlsell.

Informasjonen i hver personvernerklæring er følgende:

 • Hvilke personopplysninger som er samlet inn, hvordan ble de samlet inn og hvordan blir de brukt.
 • Formål med innsamling av personopplysninger, inkludert juridisk grunnlag for behandling.
 • Hvem som har tilgang til personopplysningene, overføres dataene til en tredjepart, og hvor lenge lagres opplysningene.
 • Hvordan beskyttes personopplysningene.

Brukeravtalene eller personvernerklæringene inneholder informasjon om behandling av personopplysninger i forhold til:

 • Informasjonssøk relatert til selskaper i Ahlsell-konsernet
 • Kunder eller potensielle kunder
 • Underleverandører og partnere
 • Jobbsøkere
 • Ansatte

4. Beskyttelse av personopplysninger

Ahlsell har iverksatt beskyttelsestiltak for å forhindre uautorisert tilgang, kopiering, endring, sletting eller overføring av personopplysninger, herunder mekanismer for å verifisere at behandling av personopplysninger utføres i samsvar med lover og forskrifter.

Ahlsell gjennomfører jevnlige risikovurderinger av behandlingen av personopplysninger for å kunne sikre korrekt og sikker behandling.

5. Den registrertes rettigheter

I samsvar med GDPR har den registrerte (peronen) rett til å:

 • Bli informert om hvilken type personopplysninger om deres person som samles inn og hvordan de behandles.
 • Ha tilgang til deres personlige data.
 • Få personopplysningene deres korrigert eller supplert.
 • Få sine personopplysninger slettet eller motsette seg videre behandling.
 • Trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger i den situasjonen at det juridiske grunnlaget for behandling er basert på samtykke.
 • Klage på behandling av deres personopplysninger enten til Ahlsell, Datatilsynet eller andre myndigheter.

6. Oppdatering

Denne policyen vil bli oppdatert fra tid til annen. Alle endringer gjelder når de er publisert på dette nettstedet.

7.  Kontroll og kontaktinformasjon

Ahlsell AB, med organisasjonsnummer 556882-8916, i rollen som behandlingsansvarlig for personopplysninger som håndteres av Ahlsell-konsernet, er ansvarlig for behandling og beskyttelse av personopplysninger, og for å kontrollere at prinsippene for beskyttelse av personopplysninger overholdes av Ahlsell-konsernet, og av eventuelle tredjeparter eller partnere som håndterer personopplysninger på vegne av Ahlsell. For spørsmål om hvordan Ahlsell behandler og beskytter personopplysninger, kontakt datarequest@ahlsell.se

Personvernerklæringen ovenfor ble vedtatt 23. mai 2023.
Informasjonen er oppdatert på nettstedet 16. august 2023.

Melding fra Gelia

Javascript er avstengt i din nettleser. For full funksjonalitet anbefaler vi at du slår på Javascript