Gelia
Ordre rader: 0

Pumper

1. Fortrykket (lufttrykket) i hydropresstanken belastes fra fabrikk med 1,5 bar og skal kontrolleres 2-3 ganger i året. 2. Den enkleste måten å måle lufttrykket på er med en lufttrykktester for vanlige bildekk, når tanken er tom for vann. Luftventilen er plassert under det svarte beskyttelsesdekselet. 3. Skru av den strømmen til pumpen og åpne nærmeste kran. Riktig trykk i en tom hydropresstank skal alltid være 0,3 bar under innkoblingstrykket (starttrykk). Eksempel: pumpen starter ved 2 bar. Riktig trykk i tanken er da 1,7 bar.

Viser 30 av 30