>

Tøm listen

Er du sikker på at du vil tømme listen?
Ordre rader:
0

Tøm innkjøpsliste

Du har 0 ordrerader i innkjøpslisten.
Er du sikker på at du vil tømme innkjøpslisten?

Din innkjøpsliste

Noe gikk galt når prisene skulle lastes ned. Forsøk igjen.

Din innkjøpsliste er tom

Rør i rørsystem og pex

Rör-i-rör - installera rör dolt i vägg

Rör-i-rör är ett kostnadseffektivt och säkert sätt att installera rör dolt i vägg. Systemet är anpassat till förläggning i byggnadskonstruktioner av trä, betong, lättbetong, tegel eller synligt i källarstråk eller undertak. PEX A-slangen har mycket lång livslängd och är till och med utbytbar då den ligger i skyddsrör. PEX-A röret har god flexibilitet samt utmärkt hållfasthet mot utmattning och är lämpligt för distribution av varmt och kallt vatten samt värme då röret har diffusionsspärr. Högsta maximala drifttryck är 10 bar. Den maximala temperaturen får inte överstiga 95°C och maximalt 70°C i kontinuerlig drift. PEX-slangen är inte känslig för vattenkvalitén, som t ex surt vatten, såsom koppar är. Rör-i-rör är enkelt att installera. Systemet är systemgodkänt i sin helhet (godkänt enligt Nordtest NT VVS 129). Blanda ej fabrikat. Installeras systemet rätt finns ingen risk för dolda vattenläckor i väggen utan eventuellt läckage leds snabbt fram till ett utrymme där det blir synligt och inte kan orsaka direkt skada. Det finns vissa regler att rätta sig efter vid installation av dolda rör för tappvatten: - Kopplingar och skarvar får inte byggas in i vägg eller förläggas dolt. - Från ett fördelarskåp eller ett vattentätt utrymme installeras fördelare och utifrån dessa dras de heldragna rör-i-rören ut till respektive tappställe. - Rören skall förläggas på sådant sätt så att dessa är utbytbara så att ett skadat PEX-rör kan bytas utan att tätskiktet bryts. - Vid väggenomföring så skall väggbockfixtur alternativt väggbox användas. - Det skall finnas en läckageindikering. Enligt BBR (Boverkets byggregler) bör byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut. Tappvattensystem PEX som är installerat enligt anvisningar uppfyller dessa krav.

Viser 1 til 20 av 30

Sortere

Melding fra Gelia

Javascript er avstengt i din webbleser. For full funktionalitet anbefaler vi at du slår på Javascript

Melding fra Gelia

Cookies er Inaktivert. For at nettsiden ska fungere korrekt må webbleseren tillat cookies.